Polski (PL)English (UK)Deutsch (DE)Russian (RU)

Środowisko

 

          Jednym z priorytetów polityki firmy jest zrównoważony rozwój uwzględniający potrzeby środowiska naturalnego. Staramy się najbardziej jak to jest możliwe zminimalizować oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko.

          Posiadamy własną, nowoczesną oczyszczalnię ścieków poprodukcyjnych gwarantującą najwyższy stopień oczyszczenia. Proces ten jest ciągle nadzorowany i monitorowany co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo.

Odpady powstające w procesie produkcyjnym są poddawane szczegółowej segregacji.